tablighat1

ایمن سازی Windows server 2003


%d8%a7%d9%8a%d9%85%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%8a-windows-server-2003

اگر تا به حال از ویندوز سرورNT ویندوز سرور ۲۰۰۰ استفاده کرده باشید ، احتمالا متوجه شده اید که مایکرو سافت آنها را به صورت پیش فرض، غیر ایمن طراحی کرده است . گرچه مایکروسافت و ساز و کارهای امنیتی متعددی ایجاد کرده است ، اما نصب آنها به عهده کاربران است . این در حالی است که وقتی مایکرو سافت ویندوز ۲۰۰۳ را انتشارداد ، با این کار ، فلسفه جدید این است که باید به صورت پیش فرض ایمن باشد. به باشید کلی این ایده بسیار خوبی است ، اما مایکروسافت نتوانید آن را به طور کامل پیاده کند . با آن که سرور باید به طور کامل پیاده کند . با آن که ویندوز ۲۰۰۳ را انتشار داد ، با این کار ، فلسفه خود را تغییر داد .

فلسفه جدید این است که سرور با ید به صورت پیش فرض ایمن باشد. به طور کلی این ایده بسیار خوبی است ، اما مایکروسافت نتوانست آن را به طور کامل پیاده کند . با آن که ویندوز ۲۰۰۳ بدون شک ایمن تر از ویندوز NTیا ویندوز۲۰۰۰است ، اما هنوز هم نقصانی در آن دیده می شود . در اینجا ما اعمال ساده ای را که شما می توانید برای ایمن تر کردن ویندوز سرور ۲۰۰۳ انجام دهید شرح می دهیم .

ادامه مطلب »

برچسب ها:
ارسال شده در ترفند و آموزش امنيت شبكه, ترفند و آموزش ويندوز | بدون نظر » صفحه 1 از 1  1