tablighat1

آشنایی با زیر ساخت اینترنت


%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b2%db%8c%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa

اینترنت از مجموعه ای شبکه کامپیوتری ( بزرگ ، کوچک ) تشکیل شده است . شبکه های فوق با روش های متفاوتی بیکدیگر متصل و موجودیت واحدی با نام “اینترنت ” را بوجود آورده اند . نام در نظر گرفته شده برای شبکه فوق از ترکیب واژه های ” interconnected” و ” network” انتخاب شده است . ( شبکه های بهم مرتبط )
اینترنت فعالیت اولیه خود را از سال ۱۹۶۹ و با چهار دستگاه کامپیوتر میزبان (host) آغاز و پس از رشد باورنکردنی خود ، تعداد کامپیوترهای میزبان در شبکه به بیش از ده ها میلیون دستگاه رسیده است .

اینترنت به هیچ سازمان و یا موسسه خاصی در جهان تعلق ندارد . عدم تعلق اینترنت به یک سازمان ویا موسسه بمنزله عدم وجود سازمانها و انجمن های مربوطه برای استانداردسازی نیست . یکی از این نوع انجمن ها، “انجمن اینترنت ” است که در سال ۱۹۹۲ با هدف تبین سیاست ها و پروتکل های مورد نظر جهت اتصال به شبکه تاسیس شده است .

ادامه مطلب »

برچسب ها:, ,
ارسال شده در ترفند و آموزش مديريت شبكه | بدون نظر » صفحه 1 از 1  1