خدمات شبکه

توسعه روزافزون دانش انفورماتیک و رسوخ آن در پیکره سازمان ها با ابعاد متفاوت از یک طرف و پیشرفت چشمگیر بسترهای نوین به منظور نشر و توزیع اطلاعات در دهه اخیر همچون اینترنت ، ضرورت طراحی ساختار یافته و اقتصادی شبکه های کامپیوتری را ایجاب می نماید . از اینرو سعی ما بر این بوده و هست که ضرورت های فوق را در مدل های پیشنهادی به صورت کامل لحاظ کرده و همیشه قبل از اجراء ، طرح جامع مدل شبکه را طراحی نمائیم. پس از طراحی با رعایت اصول مهندسی ساختار یافته شبکه و انطباق آن با واقعیت های موجود ، اقدام به اجراء مدل های فوق، می گردد .

رئوس توانمندیها :

 • خدمات مشاوره‌ای و طراحی شبکه ‌ های محلی و گسترده ( LAN و WAN )
 • نصب و راه‌اندازی شبکه‌های محلی با رعایت استانداردهای کابل‌کشی سازمان یافته
 • برقراری ارتباط شبکه‌ای به صورت Wireless
 • ایجاد ارتباطات بین شبکه‌ای و ارتباط رایانه‌های راه دور بوسیله سرویس شبکه های مجازی VPN با پروتوکلهایL2TP و PPTP
 • راه‌اندازی و پشتیبانی نرم‌افزارهای مدیریت شبکه
 • نصب سرویس های DHCP, DNS Server, File Sharing, Email Server, Web Server, Print Server
 • نصب سرویس Windows Messenger و Microsoft Live Communication
 • راه اندازی سرویس ایمیل Catchall برای کنترل و نظارت بر ایمبل کاربران شبکه
 • راه اندازی و پشتیبانی سیستم های عامل های Microsoft Windows Server 2008 و Microsoft Windows Server 2003
 • راه اندازی سرویس Shadow Copy و نصب هارد دیسک ها بصورت RAID برای Backup و حفظ اطلاعات بر رویServer
 • راه اندازی و پیشتیبانی Microsoft ISA Server 2006 برای دست یافتن به امنیت بیشتر و مجهز شدن به سرویس Firewall
 • برای مقابله با ورود ویروس ها و تروجان های اینترنتی و همچنین دسترسی کاربران غیر مجاز به سیستم Server
 • راه اندازی سرویس Remote Desktop Sharing برای دسترسی لحظه به لحظه به سیستم Server با استفادهاز اینترنت
 • راه اندازی سرویس Remote Assistance برای کنترل ، راهنمایی و Troubleshooting از راه دور کاربران شبکه
 • راه اندازی شبکه بر روی Linux Server
 • راه اندازی Proxy Server صفحه 1 از 0