tablighat1


آموزش و نصب Active Directory به صورت تصویری و کامل


%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%88-%d9%86%d8%b5%d8%a8-active-directory-%d8%a8%d9%87-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d8%aa%d8%b5%d9%88%d9%8a%d8%b1%d9%8a-%d9%88-%d9%83%d8%a7%d9%85%d9%84

AD-Active Directory
مجموعه ای از دستورالعملهایی است که به یکدیگر وابسته هستند
َAD یک مخزن از اطلاعات است
َAD شامل میشود از user Acount,Group Acount,Computer Acount, Printers, Group Policies و دیگر وسیله ها
اگر AD را نصب کنیم سیستم عامل ما یک سرور میشود در غیر اینصورت مثل یک client عمل میکند

نیازمندیها برای نصب ADS-Active Directory Service :
DNS باید نصب باشد
باید یک کارت شبکه فعال داشته باشیم همچنین باید ip address و PDNS را تعیین کرده باشید
پارتیشنی که برای نصب در نظر دارید باید NTFS باشد
باید ۱GB فضای خالی داشته باشیم


برای اینکه اجزای DNS را اضافه کنیم باید مسیر زیر را دنبال کنید :
 

Start–>Setting–>Control Panel–>Add/remove Program–>add/remove Components–>select Networking service(dont tick)–>Details–>Tick DNS(Domain name system)–>ok–>Next–>finish 
 
تبدیل FAT به NTFS :
اگر بخواهیم پارتیشن را از FAT به NTFS تبدیل کنیم بدون اینکه اطلاعات پاک شود از فرمان زیر استفاده میکنیم

run–>cmd–> convert d: /fs:NTFS
d: درایو مورد نظر میباشد
fs-File System
 

نصب ADS
ابتدا به منوی start میرویم سپس Run در در آنجا فرمان dcpromo  را تایپ میکنیم و ok را میزنیم,سپس wizard را دنبال میکنیم و اسم domain مورد نظر را میدهیم بطور مثال dell.com سپس wizard را ادامه میدهیم و password مورد نظر را میدهیم تا بهfinish میرسیم و نصب خاتمه پیدا میکند
 

dcpromo- Domain Control Promotion
 

در هنگام نصب AD دوfolder بصورت اتوماتیک ساخته میشود

NTDS-New Technology Direction Services
SysVol-System Volume

 NTDS در بر دارد مندرجات AD و اطلاعات log file را
Sysvol در بر دارد فایلهای عمومی domain را برای کپی کردن بین domain controllers

عملیات نصب ADS را بطور تصویری در اینجا میتوانید مشاهده کنید

برداشتن ADS
عمل نصب ADS با فرمان dcpromo فقط یک بار میتواند صورت بگیرد و اگر بار دیگر این عمل را تکرار کنید باعث میشود ADS,unistall شود و server تبدیل به client شود .عمل unistall با فرمان کاملتری نیز انجام میتواند بگیرد

run–>dcpromo /forceremoval
 

Objects
oject ها یک موجودیتی هستند از قبیل

ُUser Acount(user name-password-email ID expire date-first name-last name)
Printer(printer name-location)
Group(group name-group membership)
Shared Folder(share name-location-size-date of creatied-modified accessed-encryption)

اجزای ترکیب دهنده AD

Logical Components
1.Domain
2.Trees
3.Forests
4.OU(Organisational Units)

Physical Components
1.DC(Domain Controllers)
2.sites

Domain
به مجموعه ای از کامپیوترها گفته میشود که یک خط مشی امنیتی و یک بانک اطلاعاتی حوزه ای مشترک را به اشتراک میگذارند و هر حوزه نام منحصر بفردی دارد
 

Domain Controller

به سرویس دهنده اصلی گفته میشود که تمامی Active Directory Services را که برای شناسایی تمامی کاربران و منابع شبکه هستند در آن میباشد
نوعهای مختلفی از domain controller موجود میباشد که به قرار زیر میباشد

۱.Domain Controller(DC)
2.Additional Domain Controller(ADC)
3.Child Domain Controller(CDC)

Domain Controller(DC)

با توجه به توضیحات بالا DC اولین domain controller در شبکه میباشد همچنین به آن parent domain گفته میشود
بطور مثال dell.com یک parent domain است

Additional Domain Controller(ADC)

ُیک نسخه کامل(Replica) از parent domain و child domain است که برای back up و زمانی که domain متوقف شد و برای تعادل بار در domain استفاده میشود
َ

Child Domain Controller(CDC)

ِیک domain controller است که درزیر parent domain controller نصب میشود و ارتباط دارد با parent اما در یک محل جدا از parent نصب میشود
بطور مثال sales.dell.com
 
Tree

یک مجموعه از domain controller ها میباشد که در زیر domain قرار میگیرد

Parent Domain  iran.com
Child Domain  teh.iran.com , ahv.iran.com
Grand Child Domain kar.teh.iran.com , meh.teh.iran.com , sho.ahv.iran.com , dez.ahv.iran.com
 
Forest

به مجموعه ای از Tree ها Forest میگوییم
مجموع از  domain controller مستقل از قبیل  parent domains,child domain,back up  گوییم 
OU)Organisational Units)

OU یک شی است که ساخته میشود مبنی بر اداره, محل و یا سرویسهابرای مدیریت ساده user ,group


برچسب ها:,
ارسال شده در ترفند و آموزش مديريت شبكه | بدون نظر »

نظر بدهید

به صورت خودکار کلمات فینگلیش را به فارسی تبدیل کن. در صورتی که می خواهید انگلیسی تایپ کنید Ctrl+g را فشار دهید.